SYRINGA CHARLES JOLY 30CM JFT

LILAC 'CHARLES JOLY' 30CM

$95.00 AUD

Syringa vulgaris 'Charles Joly'